ติดต่อเรา

ติดต่อเรา

การเรียนรู้ตลอดชีวิต

ฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

ช่องทางการติดต่อ

หมายเลขโทรศัพท์

074317600 ต่อ 7111

Email

anan.p@tsu.ac.th

ที่อยู่

140 ถ.กาญจนวนิช
ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000